Paulė Kuzmickienė Seime įregistravo įstatymo projektą, kuriuo siekiama palengvinti nėščiųjų finansinę padėtį, kurioms darbdaviai paskelbė prastovą ar atleido iš darbo karantino metu.

Pagal dabar galiojantį teisinį reguliavimą, motinystės išmokos nėštumo ir gimdymo atostogų laikotarpiu yra apskaičiuojamos iš pajamų, gautų už laikotarpius, kurie numatyti Ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatyme. Įstatymas numato, kad motinystės išmoka skaičiuojama iš pajamų, gautų per 12 mėn. laikotarpį. Todėl dėl karantino darbdaviams paskelbus prastovą ar atleidus darbuotoją – šie negauna dalies pajamų, o tai daro didelę įtaką motinystės išmokos apskaičiavimui.

Teikiamu įstatymo projektu siekiama numatyti galimybę moteriai, kuriai motinystės socialinio draudimo stažo skaičiavimo laikotarpiu buvo paskelbta prastova ar ji buvo atleista iš darbo dėl paskelbto karantino, motinystės socialinio draudimo stažą skaičiuoti iki atleidimo iš darbo dienos, o prastovos atveju – išskaičiuoti prastovos laikotarpį.