Neseniai pasirodžiusioje knygoje „Tickbox“ britų ekonomistas ir žurnalistas David Boyle imasi nagrinėti reiškinį, kuris vis labiau įsigali ne tik skambučių centruose, bet ir valdžios priimamuose sprendimuose – varnelės pažymėjimo kultūrą (angl. Tickbox culture). 

Šis metodas dažnai taikomas siekiant automatizuoti veiksmus, remiantis konkrečiam atvejui sukurtais algoritmais. Metodas gali sėkmingai veikti organizuojant procesus, tačiau kartais varnelių žymėjimo kultūros įsigalėjimas apibūdina atotrūkį tarp to, kaip oficialiai yra, ir skaudžios tikrovės, kuomet forma yra svarbiau nei turinys.

Varnelių žymėjimo kultūra įsitvirtina ir Lietuvoje. Pas mus sakoma, padaryk ir užsidėk pliusą. Suprask, kad būtų kažkas neva padaryta „dėl akių“ ar „šventos ramybės“.

Apie konkrečius pavyzdžius, kur viskas daroma dėl vaizdo, skaitykite LRT straipsnyje: https://bityl.co/3zA6.